بالابر کامیونی

بالابر کامیونی با دسترسی ارتفاع 18 متر و دسترسی افقی 10 متر قابلیت انتقال و انجام کار در فضاهای شهری و صنعتی را دارا می باشند.

اطلاعات تکنیکی بالابر کامیونی
ارتفاع دسترسی بالابر
18.0m
ارتفاع سبد
16.0m
دسترسی افقی
10m
ظرفیت بالابری
200kg
طول
6.85m
عرض
2.08m
ارتفاع جمع شده
2.85m
زاویه چرخش پلتفرم
140
زاویه چرخش دکل
380
حداکثر مقاومت با سرعت باد
45
عرض با جک جلو خارج شده
2.07m
عرض با جک عقب خارج شده
3.10m
وزن بالابر
3350kg

ایمیل

sales@haulotte.ir

شماره تماس

44525222 21 0098