بالابر یدک کش

بالابرهای یدک کش ا ز ارتفاع 6 الی 18 متر جهت کار در ارتفاعات مختلف می باشد.

مشخصات بالابر یدک کش مفصلی
مدل
2300EXB
2300EX
ارتفاع دسترسی
22.60m
22.60m
دسترسی افقی
12.70m
12.70m
ظرفیت بالابری
200kg
200kg
ابعاد سبد (متر)
1.25x0.8x1.1
1.25x0.8x1.1
شیب مجاز
30%
30%
زاویه چرخش
±400°
±400°
طول
7.32m
7.32m
ارتفاع
1.99m
1.99m
عرض
1.70m
1.70m
ارتفاع با جک
4.21m
4.21m
منبع قدرت / تغذیه
24v-30A
وزن بالابر
3150kg
3150kg

ایمیل

sales@haulotte.ir

شماره تماس

44525222 21 0098