بالابر یدک کش

بالابرهای یدک کش ا ز ارتفاع 6 الی 18 متر جهت کار در ارتفاعات مختلف می باشد.

مشخصات بالابر یدک کش مفصلی
مدل
1550EXB
1550EX
ارتفاع دسترسی
15.35m
15.35m
دسترسی افقی
8.50m
8.50m
ظرفیت بالابری
200kg
200kg
ابعاد سبد (متر)
1.25x0.8x1.1
1.25x0.8x1.1
شیب مجاز
30%
30%
زاویه چرخش
±400°
±400°
طول
7.25m
7.25m
ارتفاع
1.99m
1.99m
عرض
1.60m
1.60m
ارتفاع با جک
4.12m
4.12m
منبع قدرت / تغذیه
24v-139A
24v-139A
وزن بالابر
2000kg
1950kg

ایمیل

sales@haulotte.ir

شماره تماس

44525222 21 0098