بالابر یدک کش

بالابرهای یدک کش ا ز ارتفاع 6 الی 18 متر جهت کار در ارتفاعات مختلف می باشد.

مشخصات بالابر یدک کش تلسکوپی
مدل
EBD
2100EB
2100E
ارتفاع دسترسی
21.15m
21.15m
21.15m
دسترسی افقی
12.20m
12.20m
ظرفیت بالابری
200kg
200kg
ابعاد سبد (متر)
1.25x0.8x1.1
1.25x0.8x1.1
شیب مجاز
30%
30%
زاویه چرخش
±400°
±400°
طول
7.62m
7.35m
7.35m
ارتفاع
2.10m
2.10m
عرض
1.70m
1.70m
ارتفاع با جک
4.25m
4.25m
منبع قدرت / تغذیه
24v-30A
24v-30A
وزن بالابر
2780kg
2500kg
2380kg

ایمیل

sales@haulotte.ir

شماره تماس

44525222 21 0098