بالابر یدک کش

بالابرهای یدک کش ا ز ارتفاع 6 الی 18 متر جهت کار در ارتفاعات مختلف می باشد.

مشخصات بالابر یدک کش تلسکوپی
مدل
EBD
1850EB
1850E
ارتفاع دسترسی
18.60m
18.60m
18.60m
دسترسی افقی
11.70m
11.70m
ظرفیت بالابری
200kg
200kg
ابعاد سبد (متر)
1.25x0.8x1.1
1.25x0.8x1.1
شیب مجاز
30%
30%
زاویه چرخش
±400°
±400°
طول
7.47m
7.20m
7.20m
ارتفاع
2.10m
2.10m
عرض
1.70m
1.70m
ارتفاع با جک
4.25m
4.25m
منبع قدرت / تغذیه
24v-30A
24v-30A
وزن بالابر
2480kg
2350kg
2230kg

ایمیل

sales@haulotte.ir

شماره تماس

44525222 21 0098