گالری تصاویر بالابر

کندوکاوماشین با ارائه صدها مدل از انواع بالابرهای صنعتی یکی از اولین و قویترین مجموعه های فروش بالابر در کشور می باشد. همکاری ما با برترین برندهای جهانی در زمینه پلت فرم های کار در ارتفاع و تجهیزات بالابر افراد همچون Haulotte , Barin , Omme Lift با طیف گسترده ای از انواع بالابرهای برقی و دیزل امکان ارائه هر نوعی از تجهیزات بالابر صنعتی را به ما داده است.

بالابر مفصلی
بالابر مفصلی
بالابر مفصلی
بالابر مفصلی
بالابر مفصلی
بالابر مفصلی
بالابر مفصلی
بالابر مفصلی
بالابر مفصلی
بالابر مفصلی
بالابر مفصلی
بالابر مفصلی
بالابر مفصلی
بالابر مفصلی
بالابر مفصلی
بالابر تلسکوپی
بالابر تلسکوپی
بالابر تلسکوپی
بالابر تلسکوپی
بالابر تلسکوپی
بالابر تلسکوپی
بالابر تلسکوپی
بالابر تلسکوپی
بالابر تلسکوپی
بالابر تلسکوپی
بالابر تلسکوپی
بالابر تلسکوپی
بالابر ستونی
بالابر ستونی
بالابر ستونی
بالابر ستونی
بالابر ستونی
بالابر ستونی
بالابر آکاردئونی
بالابر آکاردئونی
بالابر آکاردئونی
بالابر آکاردئونی
بالابر آکاردئونی
بالابر آکاردئونی
بالابر آکاردئونی
بالابر آکاردئونی
بالابر آکاردئونی
بالابر آکاردئونی
بالابر آکاردئونی
بالابر آکاردئونی
بالابر آکاردئونی
بالابر آکاردئونی
بالابر آکاردئونی
بالابر آکاردئونی
بالابر آکاردئونی
بالابر آکاردئونی
بالابر عنکبوتی
بالابر عنکبوتی
بالابر عنکبوتی
بالابر عنکبوتی
بالابر عنکبوتی
بالابر عنکبوتی
بالابر عنکبوتی
بالابر عنکبوتی
بالابر عنکبوتی
بالابر یدک کش
بالابر یدک کش
بالابر یدک کش
بالابر یدک کش
بالابر یدک کش
بالابر یدک کش
لیفتراک تلسکوپی
لیفتراک تلسکوپی
لیفتراک تلسکوپی
لیفتراک تلسکوپی
لیفتراک تلسکوپی
لیفتراک تلسکوپی