بالابر عنکبوتی

بالابرهای عنکبوتی ا ز ارتفاع 6 الی 18 متر جهت کا7ر ارتفاعات مختلف می باشد.

مشخصات بالابر عنکبوتی تلسکوپی
مدل
4200RBDJ
4200RBJ
ارتفاع دسترسی
42m
42m
دسترسی افقی
15.20m
15.20m
ظرفیت بالابری
230kg
230kg
ابعاد سبد (متر)
1.25x0.8x1.1
1.25x0.8x1.1
شیب مجاز
30%
30%
زاویه چرخش
±355°
±355°
طول
8.90m
8.90m
ارتفاع
1.99m
1.99m
عرض
1.75m
1.75m
ارتفاع با جک
5.33m
5.33m
منبع قدرت / تغذیه
24v-30A
24v-30A
وزن بالابر
6900kg
6900kg

ایمیل

sales@haulotte.ir

شماره تماس

44525222 21 0098