بالابر عنکبوتی

بالابرهای عنکبوتی ا ز ارتفاع 6 الی 18 متر جهت کا7ر ارتفاعات مختلف می باشد.

مشخصات بالابر عنکبوتی تلسکوپی
مدل
3710RBDJ
3710RBJ
ارتفاع دسترسی
36.90m
36.90m
دسترسی افقی
14.20m
14.20m
ظرفیت بالابری
250kg
250kg
ابعاد سبد (متر)
1.25x0.8x1.1
1.25x0.8x1.1
شیب مجاز
35%
35%
زاویه چرخش
±355°
±355°
طول
8.00m
8.00m
ارتفاع
1.99m
1.99m
عرض
1.10m
1.10m
ارتفاع با جک
4.78m
4.78m
منبع قدرت / تغذیه
24v-30A
24v-30A
وزن بالابر
5500kg
5500kg

ایمیل

sales@haulotte.ir

شماره تماس

44525222 21 0098