بالابر عنکبوتی

بالابرهای عنکبوتی ا ز ارتفاع 6 الی 18 متر جهت کار در ارتفاعات مختلف می باشد.

اطلاعات تکنیکی بالابر عنکبوتی
مدل
2750RJ
2600RBD
2600RB
ارتفاع دسترسی
27.20m
25.80m
25.80m
دسترسی افقی
12.60m
12.60m
ظرفیت بالابری
200kg
200kg
ابعاد سبد (متر)
1.25x0.8x1.1
1.25x0.8x1.1
شیب مجاز
25%
25%
زاویه چرخش
±355°
±355°
طول
7.60m
7.20m
7.23m
ارتفاع
1.99m
1.99m
عرض
1.10m
1.10m
ارتفاع با جک
4.60m
4.60m
منبع قدرت / تغذیه
24V-30A
24V-30A
وزن بالابر
3725kg
3625kg
3625kg

ایمیل

sales@haulotte.ir

شماره تماس

44525222 21 0098