بالابر عنکبوتی

بالابرهای عنکبوتی ا ز ارتفاع 6 الی 18 متر جهت کار در ارتفاعات مختلف می باشد.

اطلاعات تکنیکی بالابر عنکبوتی
مدل
2350RJ
2200RBD
2200RB
ارتفاع دسترسی
23.20m
21.80m
21.80m
دسترسی افقی
12.20m
12.20m
ظرفیت بالابری
200kg
200kg
ابعاد سبد (متر)
1.25x0.8x1.1
1.25x0.8x1.1
شیب مجاز
30%
30%
زاویه چرخش
±355°
±355°
طول
6.70m
6.40m
6.43m
ارتفاع
1.99m
1.99m
عرض
1.10m
1.10m
ارتفاع با جک
4.60m
4.60m
منبع قدرت / تغذیه
24V-30A
24V-30A
وزن بالابر
3150kg
3050kg
3050kg

ایمیل

sales@haulotte.ir

شماره تماس

44525222 21 0098