بالابر عنکبوتی

بالابرهای عنکبوتی ا ز ارتفاع 6 الی 18 متر جهت کار در ارتفاعات مختلف می باشد.

اطلاعات تکنیکی بالابر عنکبوتی
مدل
2100RJ
1950RBD
1950RB
ارتفاع دسترسی
20.70m
19.30m
19.30m
دسترسی افقی
11.70m
11.70m
ظرفیت بالابری
200kg
200kg
ابعاد سبد (متر)
1.25x0.8x1.1
1.25x0.8x1.1
شیب مجاز
30%
30%
زاویه چرخش
±355°
±355°
طول
6.70m
6.30m
6.33m
ارتفاع
1.99m
1.99m
عرض
1.10m
1.10m
ارتفاع با جک
4.60m
4.60m
منبع قدرت / تغذیه
24v-30A
24v-30A
وزن بالابر
3100kg
3000kg
3000kg

ایمیل

sales@haulotte.ir

شماره تماس

44525222 21 0098