بالابر عنکبوتی

بالابرهای عنکبوتی ا ز ارتفاع 6 الی 18 متر جهت کا7ر ارتفاعات مختلف می باشد.

مشخصات بالابر عنکبوتی مفصلی
مدل
RXBDJ
RXBJ
ارتفاع دسترسی
27.50m
27.50m
دسترسی افقی
15.50m
15.50m
ظرفیت بالابری
250kg
250kg
ابعاد سبد (متر)
1.25x0.8x1.1
1.25x0.8x1.1
شیب مجاز
35%
35%
زاویه چرخش
±355°
±355°
طول
7.50m
7.50m
ارتفاع
2.19m
2.19m
عرض
1.50m
1.50m
ارتفاع با جک
4.60m
4.60m
منبع قدرت / تغذیه
24v-30A
24v-30A
وزن بالابر
5050kg
5050kg

ایمیل

sales@haulotte.ir

شماره تماس

44525222 21 0098