بالابر مفصلی دیزلی

بالابر مفصلی در دو نوع دیزلی و الکتریکی با دسترسی افقی به طول 20 متر و ارتفاع 41 متر قابلیت انتقال و انجام کار در فضاهای محدود را دارا می باشند.

اطلاعات تکنیکی بالابر مفصلی
ارتفاع دسترسی بالابر
41.5m
ارتفاع سبد
39.5m
دسترسی افقی
20.10m
فضای باز مورد نیاز
17.50m
ظرفیت بالابری
230kg
عرض
2.50m
ارتفاع در حالت جمع شده
2.99m
قابلیت عبور از شیب
40%
منبع قدرت / تغذیه
62.4kW-84.9hp
وزن بالابر
23900kg

ایمیل

sales@haulotte.ir

شماره تماس

44525222 21 0098